8 december 2018

Samenvatting

Door redactie

Scriptie-tip 95:

Vaak wordt je gevraagd om in je scriptie ook een samenvatting van je scriptie toe te voegen. Soms moet dit ook in twee verschillende talen (Nederlands en Engels). Wat moet je precies verwerken in je samenvatting en hoe lang mag een samenvatting zijn? Een samenvatting omvat altijd maximaal één a4’tje. Dit betekent meteen dat je aardig moet snijden in welke informatie je verwerkt in je samenvatting. Wat er altijd in moet zitten is je onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode, het onderzoeksmateriaal (heb je een specifieke onderzoeksgroep gehad) of het bronmateriaal (heb je een bepaalde tekst als uitgangspunt genomen?) en natuurlijk de resultaten van je onderzoek.

Er is dus geen ruimte om je alles heel specifiek toe te lichten. Het doel van een samenvatting is dan ook dat iemand bij het lezen ervan een goed inzicht heeft in wat je hebt onderzocht in je scriptie en wat daarvan de resultaten zijn. Is iemand na aanleiding van het lezen van je scirptie geïntereseerd geraakt dan zal die vanzelf je scriptie gaan lezen!

Maar let op! Ook voor mensen die niet heel erg bekend zijn met je scriptieonderwerp moet je samenvatting een begrijpelijke tekst zijn. Gebruik dus niet te veel gespecialiseerde begrippen. Die worden wel bekend bij de lezer zodra ze je scriptie lezen!