8 december 2018

Frasebank

Door redactie

Scriptie-tip 85:

Je zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat er vrij veel standaard zinnen zijn die in scripties verwerkt worden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor scripties die in het Nederlands geschreven worden. Ook in het Engels (en in andere talen) zijn er veel standaardzinnen die je voor je scriptie kunt gebruiken. Voor het Engels zijn deze door de universiteit van Manchester samengevat in een Academic Phrasebank. Super handig! (http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/)