8 december 2018

Eerste versie

Door redactie

Scriptie-tip 100:

Wanneer je eindelijk voor het eerst een volledige versie van je scriptie hebt ingeleverd valt er ongetwijfeld een hoop stress van je schouders. Sta echter niet raar te kijken als je jouw scriptie een of twee weken later terugkrijgt van je scriptiebegeleider met de vraag om nog (enkele) aanpassingen door te voeren. Het is immers hoogst ongebruikelijk dat je scriptie in één keer wordt goedgekeurd. In het beste geval hoef je alleen wat taal- en spellingkwesties op te lossen, maar ook dit is eigenlijk zelden het geval. Vaak moet je toch nog redelijk wat aanpassen, toevoegen en verwijderen. Schiet dan niet meteen in paniek! Dit is heel gebruikelijk, maar het is wel handig om daar van tevoren al rekening mee te houden. Plan dus niet meteen een reisje Ibiza en breng niet meteen al je boeken terug naar de bibliotheek. Je zou ze misschien nog nodig kunnen hebben!