8 december 2018

Bronnen beoordelen

Door redactie

Scriptie-tip 81:

Maak bij het inlezen in je onderwerp alvast een schifting tussen hele belangrijke artikelen en boeken, handige maar toch minder belangrijke boeken en minst belangrijke informatiebronnen. De meest belangrijke bronnen moet je eigenlijk een prominente plaats in je scriptie geven. De belangrijkste bijdrage aan het onderwerp waar jij over schrijft hoort behandeld te worden in je literatuurbespreking. Minder belangrijke artikelen kun je benoemen maar hoef je niet altijd uitgebreid te behandelen. Bij andere artikelen volstaat vaak een vermelding in de voetnoten.