8 december 2018

Alinea check

Door redactie

Scriptie-tip 98:

Hoe kun je zelf controleren of je tekst goed leesbaar is? Een handige manier is om te controleren of al je alinea’s logisch zijn opgebouwd en of ze de juiste informatie bevatten. Daarbij moet je jezelf een aantal vragen stellen. Kun je al deze vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan zit je waarschijnlijk wel goed!

Sluit je alinea logisch aan op de vorige alinea? Is er bijvoorbeeld sprake van een overgangszin?

Kun je de informatie die je verschaft in een specifieke alinea samenvatten in één (of maximaal twee) zinnen?

Vormt je alinea inhoudelijk en vormelijk één eenheid? Bespreek je niet verschillende onderwerpen?

Kloppen de verwijzingen in je alinea?

Sluit je alinea ook logisch aan op de volgende alinea?