8 december 2018

Veel auteurs

Door redactie

Scriptie-tip 97:

Soms hebben zo veel mensen meegeschreven aan een artikel dat jij voor je scriptie gebruikt dat je bij de bibliografische verwijzing meerdere regels kunt vullen met namen alleen. Dat is weliswaar in eerste instantie leuk voor het aantal woorden, maar uiteindelijk tellen deze woorden natuurlijk niet mee. Bovendien kan het er vaak heel rommelig uitzien. Hoe los je dit op?

Voor dit probleem is de oplossing bedacht met een Latijnse afkorting et al. Deze afkorting staat voor et alii en dat betekent ‘en anderen’. Bij verwijzingen naar meer dan twee of drie auteurs gebruik je deze afkorting. Je schrijft dan de naam van de eerste auteur van het artikel op en vervangt de rest van de auteurs met de Latijnse afkorting et al. Let erop dat je deze afkorting ook gecursiveerd weergeeft. Er is immers sprake van een afkorting in een vreemde taal!