30 november 2018

Mooie bibliografie

Door redactie

Scriptie-tip 70:

De bibliografie van een scriptie kan best wel lang worden en bovendien komt het vaak voor dat een bibliografische verwijzing langer is dan één regel. Hoe zorg je ervoor dat dit er er een beetje netjes uit komt te zien? Je maakt je literatuurlijst een stuk overzichtelijker door er voor te zorgen dat de tweede en derde regel van één verwijzing iets ingesprongen zijn. Op die manier ontstaat een mooie lijst waarbij de naam van de auteur van het boek of artikel wat meer eruit springt. Je kunt een deel van je verwijzing iets laten inspringen met behulp van de liniaal boven je document. Laat de eerste regel van je verwijzing staan op plek 0, maar verschuif de balk bij de tweede en eventueel derde of vierde regel naar 0,5 of 1,0. Het is even een werkje als je een lange literatuurlijst hebt, maar je lezers zullen het erg op prijs stellen!