19 november 2018

Meteen nummeren

Door redactie

Scriptie-tip 15:

Voeg meteen pagina-nummers toe aan het bestand waarin je bezig bent met je scriptie! Ook als het slechts proefversie nummer 1 is. Het voordeel van pagina-nummers is dat je scriptiebegeleider gericht en gemakkelijk feedback kan geven. Want zeg nou zelfs “Pas de laatste zin van pagina 4 aan” is toch veel duidelijker dan “Die ene zin op die ene pagina die begint met dat ene woord … dat moet je even aanpassen”. Door het je begeleider makkelijker te maken, maak je het ook jezelf makkelijker!